Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

B3H6N3


Borazine

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.5007

Khối lượng riêng (kg/m3) 780

Màu sắc không màu hoặc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 104

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Amoniac borane (còn có tên hệ thống là amminetrihydridoboron), còn được gọi là borazane, là hợp chất hóa học có công thức H3NBH3. Chất rắn không màu hoặc trắng là hợp chất phân tử boron-nitơ-hydride đơn giản nhất. Nó đã thu hút sự chú ý như là một nguồn nhiên liệu hydro, nhưng chủ yếu là lợi ích học tập. Amoniac borane đã được đề xuất làm phương tiện lưu trữ hydro, ví dụ: cho khi khí được sử dụng để nhiên liệu xe cơ giới. Nó có thể được tạo ra để giải phóng hydro khi đun nóng, trước tiên được trùng hợp thành (NH2BH2) n, sau đó đến (NHBH) n, cuối cùng phân hủy thành boron nitride (BN) ở nhiệt độ trên 1000oC. Nó đậm đặc hydro hơn hydro lỏng và cũng có thể tồn tại ở nhiệt độ và áp suất bình thường. Amoniac borane tìm thấy một số sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như là một dẫn xuất ổn định không khí của diborane. Nhiều chất tương tự đã được điều chế từ các amin bậc 1, bậc 2 và thậm chí là bậc ba: Borane tert-butylamine (tBuNH2 → BH3) Borane trimethylamine (Me3N → BH3) Borane isopropylamine (iPrNH2 → BH3) Chất bổ sung amin đầu tiên của borane có nguồn gốc từ trimethylamine. Phức hợp Borane tert-butylamine được điều chế bằng phản ứng của natri borohydride với t-butylammonium clorua. Nói chung adduct mạnh hơn với các amin cơ bản hơn. Biến thể cũng có thể cho thành phần boron, mặc dù boranes sơ cấp và thứ cấp ít phổ biến hơn. Ngoài ra, nhiều phức chất borane đã được điều chế, bao gồm borane dimethylsulfide (Me2S → BH3) và borane sắt tetrahydrofuran (THF → BH3).
Advertisement

Đánh giá

B3H6N3 - Borazine - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-B3H6N3-Borazine-2589
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học B3H6N3 (Borazine)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu B3H6N3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

B3H6N3 có tác dụng với Rb2S2O7 không? B3H6N3 có tác dụng với RbHCO3 không? B3H6N3 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? B3H6N3 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? B3H6N3 có tác dụng với Pr(OH)3 không? B3H6N3 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? B3H6N3 có tác dụng với PrClO không? B3H6N3 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? B3H6N3 có tác dụng với La không? B3H6N3 có tác dụng với Pr2O3 không? B3H6N3 có tác dụng với La(OH)3 không? B3H6N3 có tác dụng với LaBr3 không? B3H6N3 có tác dụng với LaI3 không? B3H6N3 có tác dụng với PrPO4 không? B3H6N3 có tác dụng với LaCl3.7H2O không? B3H6N3 có tác dụng với LaCO3(OH) không? B3H6N3 có tác dụng với LaClO không? B3H6N3 có tác dụng với Yb2O3 không? B3H6N3 có tác dụng với Yb không? B3H6N3 có tác dụng với La2S3 không? B3H6N3 có tác dụng với La2(SO4)3 không? B3H6N3 có tác dụng với Sm2O3 không? B3H6N3 có tác dụng với Sm không? B3H6N3 có tác dụng với YbF3 không? B3H6N3 có tác dụng với YbCl3 không? B3H6N3 có tác dụng với YbBr3 không? B3H6N3 có tác dụng với YbI3 không? B3H6N3 có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? B3H6N3 có tác dụng với Yb(OH)3 không? B3H6N3 có tác dụng với NaPF6.H2O không? B3H6N3 có tác dụng với HPF6.6H2O không? B3H6N3 có tác dụng với NaPO2F2 không? B3H6N3 có tác dụng với GeCl2 không? B3H6N3 có tác dụng với H2GeCl6 không? B3H6N3 có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? B3H6N3 có tác dụng với Na2[GeS3] không? B3H6N3 có tác dụng với H2[HfOF4] không? B3H6N3 có tác dụng với HfO(OH)2 không? B3H6N3 có tác dụng với HfO2.nH2O không? B3H6N3 có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? B3H6N3 có tác dụng với RbIF4 không? B3H6N3 có tác dụng với RbSO2F không? B3H6N3 có tác dụng với [IF6][AuF6] không? B3H6N3 có tác dụng với UF4.2,5H2O không? B3H6N3 có tác dụng với UF4.H2O không? B3H6N3 có tác dụng với K[PtF6] không? B3H6N3 có tác dụng với UO2Cl2 không? B3H6N3 có tác dụng với O2PtF6 không? B3H6N3 có tác dụng với PtF6 không? B3H6N3 có tác dụng với KPtF6 không? B3H6N3 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? B3H6N3 có tác dụng với Na2UO4 không? B3H6N3 có tác dụng với UO2SO4 không? B3H6N3 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? B3H6N3 có tác dụng với Na2U2O7 không? B3H6N3 có tác dụng với NaWO3 không? B3H6N3 có tác dụng với WO3.H2O không? B3H6N3 có tác dụng với WO3.2H2O không? B3H6N3 có tác dụng với H3[PW12O40] không? B3H6N3 có tác dụng với WC không? B3H6N3 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? B3H6N3 có tác dụng với HIO4 không? B3H6N3 có tác dụng với WCl6 không? B3H6N3 có tác dụng với WF6 không? B3H6N3 có tác dụng với H4I2O9 không? B3H6N3 có tác dụng với NaH4IO6 không? B3H6N3 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? B3H6N3 có tác dụng với Na5IO6 không? B3H6N3 có tác dụng với ReO2 không? B3H6N3 có tác dụng với NH4ReO4 không? B3H6N3 có tác dụng với H4Re2O9 không? B3H6N3 có tác dụng với Re2O7 không? B3H6N3 có tác dụng với ReO3 không? B3H6N3 có tác dụng với Re2S7 không? B3H6N3 có tác dụng với Re2(CO)10 không? B3H6N3 có tác dụng với Na2ReO3 không? B3H6N3 có tác dụng với Na2ReH9 không? B3H6N3 có tác dụng với ReF6 không? B3H6N3 có tác dụng với Re(CO)5Br không? B3H6N3 có tác dụng với ReBr3 không? B3H6N3 có tác dụng với ReCl5 không? B3H6N3 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? B3H6N3 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? B3H6N3 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? B3H6N3 có tác dụng với TlCl2 không? B3H6N3 có tác dụng với V(C5H5)2 không? B3H6N3 có tác dụng với VCl3 không? B3H6N3 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? B3H6N3 có tác dụng với FeS2O3 không? B3H6N3 có tác dụng với ReO3Cl không? B3H6N3 có tác dụng với VCl2 không? B3H6N3 có tác dụng với C5H5 không? B3H6N3 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? B3H6N3 có tác dụng với FeS2O6 không? B3H6N3 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? B3H6N3 có tác dụng với KBiO3 không? B3H6N3 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? B3H6N3 có tác dụng với GaF3 không? B3H6N3 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? B3H6N3 có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có B3H6N3 (Borazine) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng B3H6N3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:29:55am