Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Au(NH2)2Cl

công thức rút gọn AuClH4N2


Diamminegold(I) chloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 264.4647

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Au(NH2)2Cl

Đánh giá

Au(NH2)2Cl - Diamminegold(I) chloride - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Au(NH2)2Cl-Diamminegold(I)+chloride-2654
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Au(NH2)2Cl (Diamminegold(I) chloride)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Au(NH2)2Cl có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Au(NH2)2Cl có tác dụng với NaH4IO6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na5IO6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReO2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NH4ReO4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với H4Re2O9 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Re2O7 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Re2S7 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Re2(CO)10 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na2ReO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na2ReH9 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReF6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Re(CO)5Br không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReBr3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReCl5 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Co(C5H5)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với TlCl2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với V(C5H5)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với VCl3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với FeS2O3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với ReO3Cl không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với VCl2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C5H5 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với FeS2O6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với KBiO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với GaF3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CNF không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NH4CN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với GaCl không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với GaH3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na3HXeO6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NaHXeO4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với [PO2F2] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với H2PO3F không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với HPO2F2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NH4PF6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với K2TeO4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với K2TeO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với HfI2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với HfN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với I3N không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với OCN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với BO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với SCN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với [S2O3] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với In(NO3)O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với HNCO không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CN không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C3H7COOH không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C3H7CHO không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CaZnO2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với AlO2 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với Mg2C3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C3H4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với NaKCO3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C5H11Cl không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C5H11Br không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với FexOy không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với CHI3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C7H15Br không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với BrHC=CHBr không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C2H2Br4 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với (CH3)2NH không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C6H14O6 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với C3H7Cl không? Au(NH2)2Cl có tác dụng với PbI2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Au(NH2)2Cl (Diamminegold(I) chloride) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Au(NH2)2Cl

Phương trình có Au(NH2)2Cl (Diamminegold(I) chloride) là chất sản phẩm

5NH4OH + HAuCl4 → 5H2O + 3NH4Cl + Au(NH2)2Cl Xem tất cả phương trình tạo ra Au(NH2)2Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:17:16am