Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

At


Astatin

astatine

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 209.9871480 ± 0.0000080

Màu sắc đen

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 336

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 302

Advertisement

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2

Năng lượng ion hoá thứ nhất 890

Ứng dụng

Người ta biết rất ít về Astatine (nguyên tử # 85), hoặc 'At', bởi vì đây là nguyên tố phóng xạ hiếm gặp, phân rã rất nhanh. Các nhà khoa học phải suy luận thông tin về astatine thông qua các nguyên tố halogen tương tự như iốt. Astatine có thể được sử dụng trong điều trị ung thư tuyến giáp và như một chất đánh dấu phóng xạ.
Advertisement

Đánh giá

At - Astatin - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-At-Astatin-2109
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học At (Astatin)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu At có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

At có tác dụng với KOCN không? At có tác dụng với SnCl4.5H2O không? At có tác dụng với SnF4 không? At có tác dụng với Sn(SO4)2 không? At có tác dụng với [Li(H2O)4)]OH không? At có tác dụng với LiOH.H2O không? At có tác dụng với NiCl2.6H2O không? At có tác dụng với H2S2O8 không? At có tác dụng với NaNCS không? At có tác dụng với NaBF4 không? At có tác dụng với C3H5(COOH)3 không? At có tác dụng với C4H5Ag không? At có tác dụng với Na2BeF4 không? At có tác dụng với NaF.nHF không? At có tác dụng với S4N4 không? At có tác dụng với KC8 không? At có tác dụng với Ni(CN)2 không? At có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? At có tác dụng với BiF5 không? At có tác dụng với S8 không? At có tác dụng với H4V2O7 không? At có tác dụng với VCl3O không? At có tác dụng với VO2Cl không? At có tác dụng với VO2 không? At có tác dụng với V2O3 không? At có tác dụng với SnS không? At có tác dụng với V không? At có tác dụng với NH4VO3 không? At có tác dụng với NaVO3 không? At có tác dụng với VO2NO3 không? At có tác dụng với Al(BH4)3 không? At có tác dụng với [BH4] không? At có tác dụng với Na2Hg không? At có tác dụng với NaB3H8 không? At có tác dụng với SrO không? At có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? At có tác dụng với SrSO4 không? At có tác dụng với SrS không? At có tác dụng với Sr(OH)2 không? At có tác dụng với SrCl2 không? At có tác dụng với Sr(NO3)2 không? At có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? At có tác dụng với Sb2O4 không? At có tác dụng với SbH3 không? At có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? At có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? At có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? At có tác dụng với NaSbO3 không? At có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? At có tác dụng với SbOF3 không? At có tác dụng với SbOF không? At có tác dụng với HSbF6 không? At có tác dụng với AsCl3 không? At có tác dụng với As(OH)3 không? At có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? At có tác dụng với Fe3O4 không? At có tác dụng với HBF4 không? At có tác dụng với B4H10 không? At có tác dụng với SbOCl không? At có tác dụng với LiBH4 không? At có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? At có tác dụng với AuCl không? At có tác dụng với AuCl3.2H2O không? At có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? At có tác dụng với Au2S3 không? At có tác dụng với HBrO4 không? At có tác dụng với BrF5 không? At có tác dụng với NH4BrO3 không? At có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? At có tác dụng với Ca2P2O7 không? At có tác dụng với NbCl5 không? At có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? At có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? At có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? At có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? At có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? At có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? At có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? At có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? At có tác dụng với FeCuS2 không? At có tác dụng với H2SiO3 không? At có tác dụng với BeSO4.4H2O không? At có tác dụng với Li2SO4 không? At có tác dụng với [Li(H2O)4] không? At có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? At có tác dụng với NaPO3 không? At có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? At có tác dụng với Pt2Cl6 không? At có tác dụng với BiI3 không? At có tác dụng với BiBr3 không? At có tác dụng với BiOF không? At có tác dụng với NaBiO3 không? At có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? At có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? At có tác dụng với Bi2O4 không? At có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? At có tác dụng với MgBr2 không? At có tác dụng với RbOH.H2O không? At có tác dụng với RbOH.2H2O không? At có tác dụng với RbHO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có At (Astatin) là chất sản phẩm

astatine

Xem tất cả phương trình tạo ra At

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:06:12pm