Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)2SiF6

công thức rút gọn F6H8N2Si


Amoni hexaflorosilicat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 178.1528

Khối lượng riêng (kg/m3) 2000

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- Dùng làm chất khử trùng, hữu ích trong việc khắc thủy tinh, đúc kim loại và mạ điện.
Advertisement

Đánh giá

(NH4)2SiF6 - Amoni hexaflorosilicat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)2SiF6-Amoni+hexaflorosilicat-2449
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)2SiF6 (Amoni hexaflorosilicat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)2SiF6 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)2SiF6 có tác dụng với H2GeO3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với CoNO3OH không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BI3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với PN(NH) không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với TcO2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Tc2O7 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với H2TcCl6 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NaTcO4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Tc không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với HTcO4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Tc2S7 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với TcS2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Tc(OH)4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với PbF2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với I không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với SnF2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Si2O3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2SnO2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2SnO3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2SnCl6 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NaClO.5H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NaOH.H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với SO3F không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NaSO3F không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với SO2.nH2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với SO3NH2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi(NO3)O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BiO(OH) không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BiClO không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BiSO4(OH) không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với At2S3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với AtCl3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [N2O2] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ag2N2O2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NiF3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với KHF2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K2NiF4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với NiF2.4H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Li2O2.H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với LiOOH·H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với HSeO3F không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [SeO3] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BeF2.H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K[AsF4] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với CaHClO không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với PdO không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K2PdCl4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Na2SnS3 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Ru không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K2[RuCl6] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với RuO2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với OsO2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với OsO4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Os3(CO)12 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với Os(OH)4 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với KOH.H2O không? (NH4)2SiF6 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH4)2SiF6 (Amoni hexaflorosilicat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH4)2SiF6

Phương trình có (NH4)2SiF6 (Amoni hexaflorosilicat) là chất sản phẩm

2NH4OH + H2SiF6 → 2H2O + (NH4)2SiF6 Xem tất cả phương trình tạo ra (NH4)2SiF6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 11:53:38pm