Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)2Cr2O4

công thức rút gọn Cr2H8N2O4


Amoni cromat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 204.0667

Khối lượng riêng (kg/m3) 1900

Màu sắc màu vàng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 185

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

- sử dụng trong nhiếp ảnh như một chất nhạy cảm cho lớp phủ gelatin, in dệt và sửa chữa thuốc nhuộm cromat trên len. - được sử dụng làm thuốc thử phân tích, chất xúc tác và chất ức chế ăn mòn
Advertisement

Đánh giá

(NH4)2Cr2O4 - Amoni cromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)2Cr2O4-Amoni+cromat-1585
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)2Cr2O4 (Amoni cromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)2Cr2O4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NO2NH2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với GeH4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với GeO2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Br không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với (S2O3) không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NaCuCl2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NaCl.2H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NaI.2H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na4N2O4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NO2F không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NaB(OH)4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với OH không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Li2NH không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với (NH4)HF2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PN(NH2)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PN2H không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với TcCl4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NOF không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với D3PO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NH4SCN không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PbCO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Pb(N3)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với K2PbO2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PbO2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PBr5 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PBr3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PBr3O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với H3PO2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PH4I không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Li2SiO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với SiO không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với MgSiO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Be2SiO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Li4SiO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với ZnSiO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với SiO2.nH2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với SnO không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với HSnCl3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với N2H4.H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với CuF2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với HSO3F không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với SO2F2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với KSO2F không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NaSO2F không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với D2SO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với HSO3NH2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với LiSO3F không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với ZnSO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Zn2SiO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với BiCl3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Bi2S3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na2N2O2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ni(OH)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ni2SiO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na2NiO2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NiSO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NiS không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với CrCl2O2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với MnCO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NiF2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với NiOOH không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Li2O2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Li2SeO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với SeO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Se2O5 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với K2SeO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Ti(SO4)O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với BeF2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với H2BeF4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với PbSiO3 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Pb3O4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? (NH4)2Cr2O4 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH4)2Cr2O4 (Amoni cromat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH4)2Cr2O4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:47:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(