Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH3OH)ClO4

công thức rút gọn ClH4NO5


Hydroxylamoni perclorat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.4885

Khối lượng riêng (kg/m3) 1950

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (NH3OH)ClO4

Đánh giá

(NH3OH)ClO4 - Hydroxylamoni perclorat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH3OH)ClO4-Hydroxylamoni+perclorat-3024
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH3OH)ClO4 (Hydroxylamoni perclorat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH3OH)ClO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH3OH)ClO4 có tác dụng với H2NC3H5(COOH)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H4Cl2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5OOCCH=CH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5COOCH=CH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H5OOC-COOCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với RCOONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HCOOC6H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3NH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH2COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C15H31COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C17H33COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C17H35COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HOOC-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (CH3)2CH-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-(CH2)5-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CH-CH2-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-CH(OH)-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2(COOH)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH≡C-COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với NH2CH2COOC2H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3 – OOC – (CH2)2 – COO – C2H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2 = C (CH3) - CH = CH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3COOCH2-C6H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3COOCH2-CH = CH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2 = CH–CH2OH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3[CH2]3OH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH2CH2COOC2H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H5OCO-CH2-COOCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3OCO-COOCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với RCHO không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với RCOOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5COOC6H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với H2NCH(CH3)COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với ClH3N-C3H5(COOH)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với H2N-C3H5-(COONa)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với Ba(CrO2)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C6H5COOC2H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (C2H4(OHO))2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CnH(2n+3)N không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3COO-C3H7 Propyl axetat không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (HCOO)3-C3H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với ((CH3)2NH2)NO3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với Cn(H2O)m không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H5COOC2H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3NH3HCO3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2(COONa)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C17H35COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C15H31COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C17H33COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C4H9Cl không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C4H9OH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C4H9NO2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C4H8O không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C2H5CHO không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C3H7CHO không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với C3H7COONH4 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với NH2CH2COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (CH3)2NH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với NaC6H5CO2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CxHyO không? (NH3OH)ClO4 có tác dụng với CnH2n+2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH3OH)ClO4 (Hydroxylamoni perclorat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH3OH)ClO4

Phương trình có (NH3OH)ClO4 (Hydroxylamoni perclorat) là chất sản phẩm

HClO4 + NH2OH → (NH3OH)ClO4 Xem tất cả phương trình tạo ra (NH3OH)ClO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:56:00pm