Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(CH3COO)3Fe

công thức rút gọn C6H9FeO6


Sắt (III) axetat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 232.9771

Màu sắc vô định hình màu nâu đỏ

Trạng thái thông thường bột

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3COO)3Fe

Đánh giá

(CH3COO)3Fe - Sắt (III) axetat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(CH3COO)3Fe-Sat+(III)+axetat-3127
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (CH3COO)3Fe (Sắt (III) axetat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (CH3COO)3Fe có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(CH3COO)3Fe có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HOCH2COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C2H5NHCH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CHCOONa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CHCH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH=O không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C3H4Br2O2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HCOONa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với NH4NaCO3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với RCH=O không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C2H5ONa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CH-Cl không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CF2=CF2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2=CH(CN) không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (CH2CH2)O không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với OH-CH2-CHO không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với ClOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3-CCNa không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CN không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với R-COO-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với R-CH2-OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH2Br không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5CH2COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-COCl không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với Ph-COOH không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với Ph-CH2-CN không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? (CH3COO)3Fe có tác dụng với R-CN không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (CH3COO)3Fe (Sắt (III) axetat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (CH3COO)3Fe

Phương trình có (CH3COO)3Fe (Sắt (III) axetat) là chất sản phẩm

CH3COOH + FeCl3 → 3HCl + (CH3COO)3Fe Xem tất cả phương trình tạo ra (CH3COO)3Fe

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:15:49pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(