Sắt

Sắt tây là sắt tráng thiết. nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau
  • Câu B. Không kim loại nào bị ăn mòn
  • Câu C. Thiếc
  • Câu D. Sắt Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chọn D.
- Sắt tây là sắt tráng thiếc. Trong phương pháp bảo vệ bề mặt: thiếc là kim loại khó bị oxi hóa ở nhiệt độ
thường, màng oxit thiếc mỏng và mịn cũng có tác dụng bảo vệ thiếc và thiếc oxit không độc lại có màu
trắng bạc khá đẹp. Thiếc là kim loại mềm, dễ bị sây sát. Nếu vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì sẽ
xảy ra ăn mòn điện hóa học, kết quả là sắt bị ăn mòn nhanh.

Nguồn nội dung

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Liên quan tới phương trình

Fe + O2 -> Fe3O4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D