Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

LiBr có tác dụng với Bi(NO3)3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới LiBr và Bi(NO3)3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả LiBr (Liti bromua) tác dụng với Bi(NO3)3 (Bitmut nitrat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Li IBr B LiBr Br I NO O3 B Bi O (NO3) Bi(NO3)3 NO3 I N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

LiBr (Liti bromua)

Tên Tiếng Việt: Liti bromua

Tất cả phương trình hóa học có LiBr là chất tham gia


NaBH4 + LiBr → NaBr + LiBH4

Tất cả phương trình hóa học có LiBr là chất sản phẩm

Br2 + 2Li → 2LiBr

Bi(NO3)3 (Bitmut nitrat)

Tên Tiếng Việt: Bismuth nitrate; Trinitric acid bismuth salt; Bismuth trinitrate; Trinitric acid bismuth(III) salt

Tất cả phương trình hóa học có Bi(NO3)3 là chất tham gia


3NaCl + Bi(NO3)3 → 3NaNO3 + BiCl32H2O + Bi(NO3)3 → 2HNO3 + BiNO3(OH)23NaOH + Bi(NO3)3 → 3NaNO3 + Bi(OH)34HCl + Bi(NO3)3 → 3HNO3 + HBiCl43KF + Bi(NO3)3 → 3KNO3 + BiF33H2S + 2Bi(NO3)3 → 6HNO3 + Bi2S3

Tất cả phương trình hóa học có Bi(NO3)3 là chất sản phẩm

Br2 + 2Li → 2LiBr

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 11:11:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(