Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 ra CuSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CuS + 4H2SO44H2O + 4SO2 + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4  

Phương trình số #3

3H2SO4 + 2HNO3 + 3Cu2S → 4H2O + 2NO + 6CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HNO3 + Cu2S => H2O + NO + CuSO4  

Phương trình số #4

18H2SO4 + 2CuFeS2Fe2(SO4)3 + 18H2O + 17SO2 + 2CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CuFeS2 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 + CuSO4  

Phương trình số #5

5H2SO4 + 4CuI → 4H2O + H2S + 2I2 + 4CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CuI => H2O + H2S + I2 + CuSO4  

Phương trình số #6

22H2SO4 + 2Cu2FeS2Fe2(SO4)3 + 22H2O + 19SO2 + 4CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Cu2FeS2 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 + CuSO4  

Phương trình số #7

9Cu + 12H2SO4 + 2Fe(NO3)3Fe2(SO4)3 + 12H2O + 6NO + 9CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + Fe(NO3)3 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + CuSO4  

Phương trình số #8

3Cu + 4H2SO4 + 2KNO34H2O + 2NO + K2SO4 + 3CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + KNO3 => H2O + NO + K2SO4 + CuSO4  

Phương trình số #9

CuS + H2SO4H2S + CuSO4

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + H2SO4 => H2S + CuSO4  

Phương trình số #10

Cu + H2SO4H2 + CuSO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 => H2 + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:36:06pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(