Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2 (hidro) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CO + 2H2CH3OH

Nhiệt độ: 400°C Áp suất: 200 Xúc tác: ZnO, CrO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH3OH  

Phương trình số #3

F2 + H22HF

Nhiệt độ: -252°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2 => HF  

Phương trình số #4

3Fe2O3 + H2H2O + 2Fe3O4

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + H2 => H2O + Fe3O4  

Phương trình số #5

2H2 + CO2C + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CO2 => C + H2O  

Phương trình số #6

CuO + H2Cu + H2O

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2 => Cu + H2O  

Phương trình số #7

FeO + H2Fe + H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #8

2H2 + SO22H2O + S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + SO2 => H2O + S  

Phương trình số #9

2H2 + CH2=CH-CH=CH2CH3CH2CH2CH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH2=CH-CH=CH2 => CH3CH2CH2CH3  

Phương trình số #10

3H2 + P → 2PH3

Nhiệt độ: 350°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + P => PH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:05:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(