Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe (sắt) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe + Fe2O33FeO

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Fe2O3 => FeO  

Phương trình số #3

Fe + I2FeI2

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + I2 => FeI2  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe + Fe3O44FeO

Nhiệt độ: 900-1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Fe3O4 => FeO  

Phương trình số #5

Br2 + FeFeBr2

Nhiệt độ: 600 - 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Fe => FeBr2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe + HgS → FeS + Hg

Nhiệt độ: 350-450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HgS => FeS + Hg  

Phương trình số #7

6Fe + 8O2 + P42Fe3(PO4)2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + O2 + P4 => Fe3(PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #8

2Fe + 3SO2FeSO3 + FeS2O3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + SO2 => FeSO3 + FeS2O3  

Phương trình số #9

Fe + Pb(NO3)2Fe(NO3)2 + Pb

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Pb(NO3)2 => Fe(NO3)2 + Pb  

Advertisement

Phương trình số #10

Fe + NiCl2FeCl2 + Ni

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + NiCl2 => FeCl2 + Ni  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:52:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(