Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe (sắt) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: < 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  

Phương trình số #3

Fe + CuCl2Cu + FeCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + CuCl2 => Cu + FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

10Fe + 6KNO35Fe2O3 + 3K2O + 3N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + KNO3 => Fe2O3 + K2O + N2  

Phương trình số #5

2Fe + 6H2SO4Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe + 6HNO33H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

Fe + 8HCl + Fe3O44FeCl2 + 4H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

Fe + 4HCl + NaNO32H2O + NaCl + NO + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + NaNO3 => H2O + NaCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #9

2Fe + 3H2O22Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O2 => Fe(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #10

3F2 + 2Fe2FeF3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + Fe => FeF3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:58:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(