Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2 ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Cl2 + H2O => HCl + HBrO3  

Phương trình số #3

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Cl2 + H2O => HCl + HBrO3  

Advertisement

Phương trình số #4

5Cl2 + 6H2O + I210HCl + 2HIO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + I2 => HCl + HIO3  

Phương trình số #5

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cl2 + C3H6HCl + CH3CHCH2Cl

Điều kiện khác: Ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + C3H6 => HCl + CH3CHCH2Cl  

Phương trình số #7

Cl2 + 2H2O + SO2H2SO4 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HCl  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + H2O + Na2SO32HCl + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + Na2SO3 => HCl + Na2SO4  

Phương trình số #9

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => CH3Cl + HCl  

Advertisement

Phương trình số #10

Cl2 + H22HCl

Nhiệt độ: cháy trong H2 Cl2 hoặc ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2 => HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:16:37am