Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SiO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SiO2 (Silic dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ca3P2 + SiF4SiO2 + CF4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + SiF4 => SiO2 + CF4  

Phương trình số #3

2H2O + 3SiF4SiO2 + 2H2SiF6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiF4 => SiO2 + H2SiF6  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + SiO → H2 + SiO2

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiO => H2 + SiO2  

Phương trình số #5

CO2 + SiO → CO + SiO2

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + SiO => CO + SiO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

SO2 + 2SiO → S + 2SiO2

Nhiệt độ: > 800

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + SiO => S + SiO2  

Phương trình số #7

2H2O + SiCl44H2O + SiO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiCl4 => H2O + SiO2  

Advertisement

Phương trình số #8

2D2O + SiCl4SiO2 + 4DCl

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình D2O + SiCl4 => SiO2 + DCl  

Phương trình số #9

2H2O + SiC → CH4 + SiO2

Nhiệt độ: > 1300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiC => CH4 + SiO2  

Advertisement

Phương trình số #10

3O2 + SiS2SiO2 + 2SO2

Nhiệt độ: 200-300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + SiS2 => SiO2 + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:36:58am