Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Si

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Si (silic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Mg + SiF4Si + 2MgF2

Nhiệt độ: 500 - 600°C Dung môi: hỗn hợp của MgSi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + SiF4 => Si + MgF2  

Phương trình số #2

8HCl + 2Mg2Si → 2H2 + Si + 4MgCl2 + SiH4

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg2Si => H2 + Si + MgCl2 + SiH4  

Phương trình số #3

SiC → C + Si

Nhiệt độ: > 2830

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiC => C + Si  

Phương trình số #4

3SiO2 + 4Cs → Si + 2Cs2SiO3

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiO2 + Cs => Si + Cs2SiO3  

Phương trình số #5

2H2 + SiCl44HCl + Si

Nhiệt độ: 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + SiCl4 => HCl + Si  

Phương trình số #6

4Na + SiCl44NaCl + Si

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + SiCl4 => NaCl + Si  

Phương trình số #7

4K + SiCl44KCl + Si

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + SiCl4 => KCl + Si  

Phương trình số #9

4Al + 3Na2SiF63Si + 2AlF3 + 2Na3[AlF6]

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Na2SiF6 => Si + AlF3 + Na3[AlF6]  

Phương trình số #10

3SiO2 + 4LiH → 2H2 + Si + 2Li2SiO3

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiO2 + LiH => H2 + Si + Li2SiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:03:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(