Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ca (canxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaCl2Ca + Cl2

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCl2 => Ca + Cl2  

Phương trình số #2

CaH2Ca + H2

Nhiệt độ: > 1000

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaH2 => Ca + H2  

Phương trình số #3

CaS → Ca + S

Nhiệt độ: > 2450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaS => Ca + S  

Phương trình số #4

2Ca3P26Ca + 2P2

Nhiệt độ: > 1250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 => Ca + P2  

Phương trình số #5

CaC22C + Ca

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 => C + Ca  

Phương trình số #6

2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2

Nhiệt độ: 1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CaO => Ca + Ca(AlO2)2  

Phương trình số #7

CaC2 + H2C2H2 + Ca

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2 => C2H2 + Ca  

Phương trình số #8

3H2 + CaCN2C + Ca + 2NH3

Nhiệt độ: 550-650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CaCN2 => C + Ca + NH3  

Phương trình số #9

CaO + H2Ca + H2O

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + H2 => Ca + H2O  

Phương trình số #10

CaO + CO → Ca + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO => Ca + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:38:57am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(