Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AlCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AlCl3 (Nhôm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

LiAlH4 + GeCl4AlCl3 + LiCl + GeH4

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LiAlH4 + GeCl4 => AlCl3 + LiCl + GeH4  

Phương trình số #3

Al2S3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2S3 + HCl => AlCl3 + H2S  

Advertisement

Phương trình số #4

3HCl + AlO(OH) → AlCl3 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + AlO(OH) => AlCl3 + H2O  

Phương trình số #5

AlN + 3HCl → AlCl3 + NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlN + HCl => AlCl3 + NH3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

AlN + 4HCl → AlCl3 + NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlN + HCl => AlCl3 + NH4Cl  

Phương trình số #7

4AlBr3 + 3CCl44AlCl3 + 3CBr4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlBr3 + CCl4 => AlCl3 + CBr4  

Advertisement

Phương trình số #8

4HCl + NaAlO2AlCl3 + 2H2O + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaAlO2 => AlCl3 + H2O + NaCl  

Phương trình số #9

4HCl + LiAlH4AlCl3 + 4H2 + LiCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + LiAlH4 => AlCl3 + H2 + LiCl  

Advertisement

Phương trình số #10

HCl + Ca(AlO2)2AlCl3 + H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ca(AlO2)2 => AlCl3 + H2O + CaCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:24:54pm