Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra MgCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra MgCl2 (Magie clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #3

2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Mg => Al + MgCl2  

Phương trình số #4

3Mg + 2FeCl32Fe + 3MgCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => Fe + MgCl2  

Phương trình số #5

6HCl + Mg3(PO4)23MgCl2 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3(PO4)2 => MgCl2 + H3PO4  

Phương trình số #6

2Mg + TiCl42MgCl2 + Ti

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + TiCl4 => MgCl2 + Ti  

Phương trình số #7

2Mg + TiCl42MgCl2 + Ti

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + TiCl4 => MgCl2 + Ti  

Phương trình số #8

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #9

2HCl + Mg(HCO3)2H2O + MgCl2 + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCl2 + CO2  

Phương trình số #10

Cl2 + Mg → MgCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Mg => MgCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:21:45pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(