Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn, SiCl4 ra Si, ZnCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) , SiCl4 (Silic tetraclorua) ra Si (silic) , ZnCl2 (Kẽm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Zn (kẽm) tác dụng vói SiCl4 (Silic tetraclorua) tạo thành Si (silic) ,trong điều kiện nhiệt độ 950

Phương trình để tạo ra chất Zn (kẽm) (zinc)

2Al + 3Zn(NO3)2 → 3Zn + 2Al(NO3)3 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn C + ZnO → CO + Zn

Phương trình để tạo ra chất SiCl4 (Silic tetraclorua) (silicon tetrachloride)

2Cl2 + Si → SiCl4 4Cl2 + 2SiO → O2 + 2SiCl4 2Cl2 + SiC → C + SiCl4

Phương trình để tạo ra chất Si (silic) (silicon)

2C + SiO2 → 2CO + Si 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2 2CaC2 + 3SiO2 → 2CaO + 4CO + 3Si

Phương trình để tạo ra chất ZnCl2 (Kẽm clorua) (zinc chloride)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 Cl2 + Zn → ZnCl2 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 05:41:01pm