Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn, CuSO4 ra Cu, ZnSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) , CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Cu (đồng) , ZnSO4 (kẽm sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Zn (kẽm) tác dụng vói CuSO4 (Đồng(II) sunfat) tạo thành Cu (đồng)

Phương trình để tạo ra chất Zn (kẽm) (zinc)

2Al + 3Zn(NO3)2 → 3Zn + 2Al(NO3)3 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn C + ZnO → CO + Zn

Phương trình để tạo ra chất CuSO4 (Đồng(II) sunfat) (copper(ii) sulfate)

Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4 CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất Cu (đồng) (copper)

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất ZnSO4 (kẽm sulfat) (zinc sulfate)

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 Zn + CrSO4 → Cr + ZnSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:35:30am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(