Xin vui lòng đợi trong giây lát


4O2 + 2PH33H2O + P2O5
4 2 3 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 150°C

Hiện tượng nhận biết

Xuất hiện chất rắn là điphotphat pentaoxit (P2O5).

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Ứng dụng

Sau khi thua trận, người tàu thường xây đền chùa để cất của cải để
chờ mang về nước.Nếu đến những nơi đền chùa đó về thường hay bị ốm rồi
tử vong .Nếu bạn l à nhà hóa học, muốn lấy được của cải thì làm cách nào sau
đây?


A. Cho giấm ăn vào
B. Cho S vào
C. Cho NaOH vào
D. Gia nhiệt

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí?
Br2 + C2H2 --> ;
(NH4)2SO4 + NaOH ---> ;
O2 + PH3 ---> ;
NaHCO3 + NaHSO4 ---> ;
CH3COOH + CH3NH2 -----> ;
Ag2O + HCOOH ---> ;
Ag2O + HCHO ---> ;
CaO + HNO3 ---> ;
CH3COOH + O2 ----> ;
Cu + Cu(OH)2 ----> ;
HCl + HNO3 ---> ;
Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 ---> ;
H2 + CH2=CH-CH=CH2 ---> ;
CH3COONH4 --t0--> ;
Al + CuCl2 ---> ;


A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.


Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho O2 (oxi) tác dụng vói PH3 (photphin) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 150

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi)

KNO3 => KNO2 + O2 H2O => H2 + O2 Cu(NO3)2 => CuO + NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất PH3 (photphin)

H2 + P => PH3 Ca3P2 + H2O => Ca(OH)2 + PH3 H2O + Zn3P2 => PH3 + Zn(OH)2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất P2O5 (diphotpho penta oxit)

K2Cr2O7 + P => K2O + P2O5 + Cr2O3 FeO + P => Fe + P2O5 O2 + PH3 => H2O + P2O5

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D