Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2, B2H6 ra H2O, B2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) , B2H6 (Diboran) ra H2O (nước) , B2O3 (Boron trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3O2 + B2H63H2O + B2O3

Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + B2H6 => H2O + B2O3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho O2 (oxi) tác dụng vói B2H6 (Diboran) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2H2O → 2H2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất B2H6 (Diboran) (diborane)

H2SO4 + 2NaBH4 → 2H2 + Na2SO4 + B2H6 2BCl3 + 6LiBH4 → 6LiCl + 4B2H6 2HCl + 2NaBH4 → 2H2 + 2NaCl + B2H6

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 12:53:45pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(