Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, ZnCl2 ra H2O, NaCl, Na2ZnO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , ZnCl2 (Kẽm clorua) ra H2O (nước) , NaCl (Natri Clorua) , Na2ZnO2 (Natri zincat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói ZnCl2 (Kẽm clorua) tạo thành H2O (nước) Na2ZnO2 (Natri zincat)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất ZnCl2 (Kẽm clorua) (zinc chloride)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2 2Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr HCl + NaOH → H2O + NaCl 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất Na2ZnO2 (Natri zincat) ()

NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2 2NaOH + ZnO → H2O + Na2ZnO2 2NaOH + Zn → H2 + Na2ZnO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:41:38am