Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 ra C6H5CH2OH, CH3CH2COONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 (Benzyl propionat) ra C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) , CH3CH2COONa () . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5C6H5CH2OH + CH3CH2COONa

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 => C6H5CH2OH + CH3CH2COONa  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 (Benzyl propionat) tạo thành C6H5CH2OH (Benzyl alcohol)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 (Benzyl propionat) (Benzyl propionate)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2OH (Benzyl alcohol) (benzyl alcohol)

NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 → C6H5CH2OH + CH3CH2COONa C6H5CH3 → C6H5CH2OH C6H5COOH → C6H5CH2OH

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2COONa () ()

NaOH + CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 → C6H5CH2OH + CH3CH2COONa

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:26:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(