Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaBH4 ra H2, NaH, B

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaBH4 (Natri borohydrua) ra H2 (hidro) , NaH (Natri hydrua) , B (Bo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2 (hidro) B (Bo) ,trong điều kiện nhiệt độ > 450

Phương trình để tạo ra chất NaBH4 (Natri borohydrua) (sodium borohydride)

2B2H6 + Na2Hg → Hg + NaBH4 + NaB3H8 4NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3NaOCH3 7H2 + 2Na + B2O3 → 3H2O + 2NaBH4

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Phương trình để tạo ra chất NaH (Natri hydrua) (sodium hydride)

H2 + 2Na → 2NaH 2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B

Phương trình để tạo ra chất B (Bo) (boron)

2NaBH4 → 3H2 + 2NaH + 2B NaBH4 → 2H2 + Na + B 2Al + B2O3 → Al2O3 + 2B

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-03 01:04:03pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(