Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na3PO4, TlNO3 ra NaNO3, Tl3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) , TlNO3 (Thali(I) nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat) , Tl3PO4 (Thali(I) Photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Na3PO4 (natri photphat) tác dụng vói TlNO3 (Thali(I) nitrat) tạo thành NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương trình để tạo ra chất Na3PO4 (natri photphat) (sodium phosphate)

3NaOH + H3PO4 → 3H2O + Na3PO4 3Na2O + 2H3PO4 → 3H2O + 2Na3PO4 6NaOH + P2O5 → 3H2O + 2Na3PO4

Phương trình để tạo ra chất TlNO3 (Thali(I) nitrat) (Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate)

2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3

Phương trình để tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat) (sodium nitrate)

NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3 AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

Phương trình để tạo ra chất Tl3PO4 (Thali(I) Photphat) (Thallous phosphate; Thallium(I) phosphate; Phosphoric acid trithallium(I) salt)

Na3PO4 + 3TlNO3 → 3NaNO3 + Tl3PO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 05:31:05pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(