Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4OH, N2O3 ra H2O, NH4NO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4OH (Amoni hidroxit) , N2O3 (Dinitơ trioxit) ra H2O (nước) , NH4NO2 (amoni nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NH4OH (Amoni hidroxit) tác dụng vói N2O3 (Dinitơ trioxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Phương trình để tạo ra chất N2O3 (Dinitơ trioxit) (Dinitrogen trioxide; Nitrogen sesquioxide; Nitrous acid anhydride)

3H2O + 2NF3 → N2O3 + 6HF 3NH4NO3 → 6H2O + 2N2 + N2O3 H2O + 4NO2 → 2HNO3 + N2O3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 HCl + NaOH → H2O + NaCl 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb

Phương trình để tạo ra chất NH4NO2 (amoni nitrit) ()

NH4NO3 + 2H → H2O + NH4NO2 NH3 + HNO2 → NH4NO2 KNO2 + NH4ClO4 → NH4NO2 + KClO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:47:24pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(