Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4OH, CrCl2O2 ra H2O, NH4Cl, (NH4)2CrO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4OH (Amoni hidroxit) , CrCl2O2 (Chromyl clorua) ra H2O (nước) , NH4Cl (amoni clorua) , (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NH4OH (Amoni hidroxit) tác dụng vói CrCl2O2 (Chromyl clorua) tạo thành H2O (nước) (NH4)2CrO4 (Amoni cromat)

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH 2H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO

Phương trình để tạo ra chất CrCl2O2 (Chromyl clorua) (Chromyl chloride; Chromyl dichloride; Dichlorochromium(VI)dioxide; Chromium(VI) dichloride dioxide; Chromium oxychloride)

2HCl + CrO3 → H2O + CrCl2O2 4H2SO4 + 2KCl + K2CrO4 → 2H2O + 4KHSO4 + CrCl2O2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất NH4Cl (amoni clorua) (ammonium chloride)

(NH2)2CO + HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2 HCl + NH3 → NH4Cl 2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) (Ammonium chromate; Chromic acid diammonium salt)

4NH4OH + CrCl2O2 → 2H2O + 2NH4Cl + (NH4)2CrO4 CrO3 + 2NH4OH → H2O + (NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7 + 2NH4OH → H2O + 2(NH4)2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 01:52:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(