Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Li2O2.H2O2.3H2O ra H2O, H2O2, Li2O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Li2O2.H2O2.3H2O (Liti peroxit. Hidro peroxit. nước) ra H2O (nước) , H2O2 (oxi già) , Li2O2 (Peroxydilithium) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Li2O2.H2O2.3H2O3H2O + H2O2 + Li2O2

Áp suất: chân không Điều kiện khác: trên P4O10

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li2O2.H2O2.3H2O => H2O + H2O2 + Li2O2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) Li2O2 (Peroxydilithium) ,trong điều kiện áp xuất chân không

Phương trình để tạo ra chất Li2O2.H2O2.3H2O (Liti peroxit. Hidro peroxit. nước) (Lithium peroxide. Hydrogen peroxide. water)

H2O + 2H2O2 + 2LiOH → Li2O2.H2O2.3H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất H2O2 (oxi già) (hydrogen peroxide)

H2SO4 + BaO2 → H2O2 + BaSO4 Li2O2.H2O2.3H2O → 3H2O + H2O2 + Li2O2 H2SO4 + Na2O2 → H2O2 + Na2SO4

Phương trình để tạo ra chất Li2O2 (Peroxydilithium) (Peroxydilithium)

Li2O2.H2O2.3H2O → 3H2O + H2O2 + Li2O2 Li2O2.H2O → H2O + Li2O2 2LiOOH·H2O → 2H2O + H2O2 + Li2O2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:30:16pm