Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KI, CH3CH(Br)CH2(Br) ra KBr, IBr, CH2=CHCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KI (kali iodua) , CH3CH(Br)CH2(Br) (1,2-dibromopropane) ra KBr (kali bromua) , IBr (Iot bromua) , CH2=CHCH3 (Propen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho KI (kali iodua) tác dụng vói CH3CH(Br)CH2(Br) (1,2-dibromopropane) tạo thành KBr (kali bromua) CH2=CHCH3 (Propen) ,trong điều kiện chất xúc tác acetone

Phương trình để tạo ra chất KI (kali iodua) (potassium iodide)

I2 + 2K → 2KI 2KOH + ZnI2 → 2KI + Zn(OH)2 2KOH + FeI2 → 2KI + Fe(OH)2

Phương trình để tạo ra chất CH3CH(Br)CH2(Br) (1,2-dibromopropane) (1,2-dibromopropane)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất KBr (kali bromua) (potassium bromide)

KI + CH3CH(Br)CH2(Br) → KBr + IBr + CH2=CHCH3 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 Br2 + 2KI → I2 + 2KBr

Phương trình để tạo ra chất IBr (Iot bromua) (Iodine bromide; Bromine iodide; Bromo iodide; Iodobromine)

KI + CH3CH(Br)CH2(Br) → KBr + IBr + CH2=CHCH3 Br2 + I2 → 2IBr

Phương trình để tạo ra chất CH2=CHCH3 (Propen) ()

KI + CH3CH(Br)CH2(Br) → KBr + IBr + CH2=CHCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-28 07:02:02pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(