Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KF ra F2, K

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KF (Potassium fluoride) ra F2 (flo) , K (kali) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

KFF2 + K

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KF => F2 + K  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành F2 (flo)

Phương trình để tạo ra chất KF (Potassium fluoride) ()

KSO2F → SO2 + KF 2K[PtF6] → F2 + 2KF + 2PtF4 F2 + KSO2F → KF + SO2F2

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 KrF2 → F2 + Kr

Phương trình để tạo ra chất K (kali) (potassium)

2KI → I2 + 2K 2KCl → Cl2 + 2K KF → F2 + K

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:05:26am