Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl, Au2O3 ra H2O, HAuCl4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) , Au2O3 (Vàng Oxit) ra H2O (nước) , HAuCl4 (Axit cloroauric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói Au2O3 (Vàng Oxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl C2H5Cl → C2H4 + HCl

Phương trình để tạo ra chất Au2O3 (Vàng Oxit) (gold(iii) oxide)

4Au + 3O2 → 2Au2O3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

Phương trình để tạo ra chất HAuCl4 (Axit cloroauric) (Chloroauric acid)

HAuCl4.4H2O → 4H2O + HAuCl4 HCl + AuCl3 → HAuCl4 8HCl + Au2O3 → 3H2O + 2HAuCl4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:33:01am