Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HBr, Fe3O4 ra H2O, FeBr2, FeBr3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) , Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra H2O (nước) , FeBr2 (Sắt dibromua) , FeBr3 (Sắt(III) tribromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HBr (Hidro bromua) tác dụng vói Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) tạo thành H2O (nước) FeBr3 (Sắt(III) tribromua)

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr Br2 + H2 → 2HBr

Phương trình để tạo ra chất Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) (iron(ii,iii) oxide)

3Fe + 2O2 → Fe3O4 6Fe2O3 → O2 + 4Fe3O4 CO + 3Fe2O3 → CO2 + 2Fe3O4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất FeBr2 (Sắt dibromua) (Ferrous bromide; Iron dibromide; Iron(II) bromide; Iron(II) dibromide)

FeS + 2HBr → H2S + FeBr2 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3 Br2 + Fe → FeBr2

Phương trình để tạo ra chất FeBr3 (Sắt(III) tribromua) (Iron bromide(FeBr3); Iron(III) tribromide; Tribromoiron(III); Iron bromide)

3Br2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3 3Br2 + 2FeI3 → 3I2 + 2FeBr3 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-25 05:07:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(