Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HBr, C6H11CH3 ra H2, C6H11CH2Br

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) , C6H11CH3 (metylcyclohexane) ra H2 (hidro) , C6H11CH2Br (cyclohexyl metylbromide) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HBr + C6H11CH3H2 + C6H11CH2Br

Điều kiện khác: HBr/peroxide

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HBr + C6H11CH3 => H2 + C6H11CH2Br  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HBr (Hidro bromua) tác dụng vói C6H11CH3 (metylcyclohexane) tạo thành H2 (hidro)

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr 3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Phương trình để tạo ra chất C6H11CH3 (metylcyclohexane) (methyl cyclohexane)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C2H6 → C2H4 + H2 C6H12 → C6H6 + H2 2H2O → 2H2 + O2

Phương trình để tạo ra chất C6H11CH2Br (cyclohexyl metylbromide) ( cyclohexyl metylbromide)

HBr + C6H11CH3 → H2 + C6H11CH2Br

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:36:02pm