Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H4P2O7 ra H2O, HPO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H4P2O7 (axit điphotphoric) ra H2O (nước) , HPO3 (Axit meta-phosphoric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H4P2O7H2O + 2HPO3

Nhiệt độ: 300°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 => H2O + HPO3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 300 ,trong điều kiện áp xuất chân không

Phương trình để tạo ra chất H4P2O7 (axit điphotphoric) ()

2H3PO4 → H2O + H4P2O7 P2O5 + 4H3PO4 → 3H4P2O7 P4O10 + 8H3PO4 → 6H4P2O7

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 HCl + NaOH → H2O + NaCl 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất HPO3 (Axit meta-phosphoric) (metaphosphoric acid)

3HCl + 2P2O5 → POCl3 + 3HPO3 2P2O5 + 3HBr → 3HPO3 + POBr3 H3PO4 → H2O + HPO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:11:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(