Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SiO3 ra H2O, SiO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SiO3 (Axit metasilicic) ra H2O (nước) , SiO2 (Silic dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2SiO3H2O + SiO2

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SiO3 => H2O + SiO2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ khi bị nung nóng

Phương trình để tạo ra chất H2SiO3 (Axit metasilicic) ()

H2O + Na2SiO3 + CO2 → Na2CO3 + H2SiO3 H2SO4 + Na2SiO3 → Na2SO4 + H2SiO3 2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 HCl + NaOH → H2O + NaCl

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:58:20pm