Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4, NaBH4 ra H2, Na2SO4, B2H6

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) , NaBH4 (Natri borohydrua) ra H2 (hidro) , Na2SO4 (natri sulfat) , B2H6 (Diboran) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SO4 + 2NaBH42H2 + Na2SO4 + B2H6

Nhiệt độ: -10°C Xúc tác: clobenzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaBH4 => H2 + Na2SO4 + B2H6  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói NaBH4 (Natri borohydrua) tạo thành H2 (hidro) B2H6 (Diboran) ,trong điều kiện nhiệt độ -10 ,trong điều kiện chất xúc tác clobenzen

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2

Phương trình để tạo ra chất NaBH4 (Natri borohydrua) (sodium borohydride)

7H2 + 2Na + B2O3 → 3H2O + 2NaBH4 4NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3NaOCH3 2B2H6 + Na2Hg → Hg + NaBH4 + NaB3H8

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2O → 2H2 + O2 C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat) (sodium sulfate)

Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất B2H6 (Diboran) (diborane)

H2SO4 + 2NaBH4 → 2H2 + Na2SO4 + B2H6 2BCl3 + 6LiBH4 → 6LiCl + 4B2H6 2HCl + 2LiBH4 → 2H2 + 2LiCl + B2H6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:21:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(