Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4, NaBH4 ra H2, Na2SO4, B2H6

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) , NaBH4 (Natri borohydrua) ra H2 (hidro) , Na2SO4 (natri sulfat) , B2H6 (Diboran) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2SO4 + 2NaBH42H2 + Na2SO4 + B2H6

Nhiệt độ: -10°C Xúc tác: clobenzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaBH4 => H2 + Na2SO4 + B2H6  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói NaBH4 (Natri borohydrua) tạo thành H2 (hidro) B2H6 (Diboran) ,trong điều kiện nhiệt độ -10 ,trong điều kiện chất xúc tác clobenzen

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn

Phương trình để tạo ra chất NaBH4 (Natri borohydrua) (sodium borohydride)

2B2H6 + Na2Hg → Hg + NaBH4 + NaB3H8 7H2 + 2Na + B2O3 → 3H2O + 2NaBH4 4NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3NaOCH3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 C2H6 → C2H4 + H2 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat) (sodium sulfate)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3

Phương trình để tạo ra chất B2H6 (Diboran) (diborane)

H2SO4 + 2NaBH4 → 2H2 + Na2SO4 + B2H6 2HCl + 2LiBH4 → 2H2 + 2LiCl + B2H6 2HCl + 2NaBH4 → 2H2 + 2NaCl + B2H6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:04:30pm