Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2S, TlNO3 ra HNO3, Tl2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) , TlNO3 (Thali(I) nitrat) ra HNO3 (axit nitric) , Tl2S (Thali sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2S (hidro sulfua) tác dụng vói TlNO3 (Thali(I) nitrat) tạo thành HNO3 (axit nitric)

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 5H2SO4 + 8Na → 4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

Phương trình để tạo ra chất TlNO3 (Thali(I) nitrat) (Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate)

2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Phương trình để tạo ra chất Tl2S (Thali sunfua) (Thallium(I) sulfide; Thallous sulfide; Dithallium sulfide; Thiodithallium(I); Thiobisthallium(I))

H2S + 2TlNO3 → 2HNO3 + Tl2S

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:47:25pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(