Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2S, C2H5ONa ra C2H5OH, NaHS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) , C2H5ONa (Sodium ethoxide) ra C2H5OH (rượu etylic) , NaHS (Natri hiđrosunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2S (hidro sulfua) tác dụng vói C2H5ONa (Sodium ethoxide) tạo thành C2H5OH (rượu etylic) ,trong điều kiện dung môi ête

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Phương trình để tạo ra chất C2H5ONa (Sodium ethoxide) ()

2C2H5OH + 2Na → H2 + 2C2H5ONa 2Na + 2CH3CH2OH → H2 + 2C2H5ONa C2H5OH + NaOH → H2O + C2H5ONa

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 C2H4 + H2O → C2H5OH CH3CHO + H2O → C2H5OH

Phương trình để tạo ra chất NaHS (Natri hiđrosunfua) (Sodium hydrogen sulfide; Sodium hydrosulfide)

NaOH + KHS → KOH + NaHS H2S + C2H5ONa → C2H5OH + NaHS 2H2S + 2Na → H2 + 2NaHS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:21:53am