Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, Zn3P2 ra PH3, Zn(OH)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , Zn3P2 (kẽm photphua) ra PH3 (photphin) , Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói Zn3P2 (kẽm photphua) tạo thành PH3 (photphin)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 NH4NO2 → 2H2O + N2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất Zn3P2 (kẽm photphua) ()

2P + 3Zn → Zn3P2

Phương trình để tạo ra chất PH3 (photphin) (phosphine)

6H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)2 3H2 + P → 2PH3 Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3

Phương trình để tạo ra chất Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) ()

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 04:04:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(