Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, SO2, CaSO3 ra Ca(HSO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , SO2 (lưu hùynh dioxit) , CaSO3 (Caxi sunfit) ra Ca(HSO3)2 (Canxi bisulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói SO2 (lưu hùynh dioxit) CaSO3 (Caxi sunfit) tạo thành Ca(HSO3)2 (Canxi bisulfit)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất CaSO3 (Caxi sunfit) ()

Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3 CaO + SO2 → CaSO3 Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3

Phương trình để tạo ra chất Ca(HSO3)2 (Canxi bisulfit) (Bis(sulfinooxy)calcium)

H2O + SO2 + CaSO3 → Ca(HSO3)2 Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:05:59am