Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, NaOH ra OH, [Na(H2O)4]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , NaOH (natri hidroxit) ra OH (Ion hidroxit) , [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành OH (Ion hidroxit)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr HCl + NaOH → H2O + NaCl 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất OH (Ion hidroxit) (Hydroxide Ion)

4H2O + NaOH → OH + [Na(H2O)4] NH4OH → OH + NH4 Zn(OH)2 → Zn + 2OH

Phương trình để tạo ra chất [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion) ()

4H2O + NaCl → [Na(H2O)4] + Cl 4H2O + NaIO3 → IO3+ [Na(H2O)4] 4H2O + NaNO2 → NO2 + [Na(H2O)4]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:46:18am