Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, NaOH, B2O3 ra Na[B(OH)4]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , NaOH (natri hidroxit) , B2O3 (Boron trioxit) ra Na[B(OH)4] (Natri tetrahydroxyborat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

3H2O + 2NaOH + B2O32Na[B(OH)4]

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + B2O3 => Na[B(OH)4]  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) B2O3 (Boron trioxit) tạo thành Na[B(OH)4] (Natri tetrahydroxyborat) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất B2O3 (Boron trioxit) (boron oxide)

3O2 + B2H6 → 3H2O + B2O3 3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3H2O + 2B → 3H2 + B2O3

Phương trình để tạo ra chất Na[B(OH)4] (Natri tetrahydroxyborat) (Sodium tetrahydroxyborate)

Na[B(OH)4].2H2O → 2H2O + Na[B(OH)4] 3H2O + 2NaOH + B2O3 → 2Na[B(OH)4] NaOH + B(OH)3 → Na[B(OH)4]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:45:13am