Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, N2O3 ra HNO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , N2O3 (Dinitơ trioxit) ra HNO2 (Axit nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói N2O3 (Dinitơ trioxit) tạo thành HNO2 (Axit nitrit) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất N2O3 (Dinitơ trioxit) (Dinitrogen trioxide; Nitrogen sesquioxide; Nitrous acid anhydride)

3H2O + 2NF3 → N2O3 + 6HF 3NH4NO3 → 6H2O + 2N2 + N2O3 4NO → N2O + N2O3

Phương trình để tạo ra chất HNO2 (Axit nitrit) (nitrous acid)

H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO2 H2O + N2O3 → 2HNO2 HCl + NH4NO2 → NH4Cl + HNO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:15:42pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(