Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, MgCO3, CO2 ra Mg(HCO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , MgCO3 (Magie cacbonat) , CO2 (Cacbon dioxit) ra Mg(HCO3)2 (Magie bicarbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2O + MgCO3 + CO2Mg(HCO3)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 + CO2 => Mg(HCO3)2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói MgCO3 (Magie cacbonat) CO2 (Cacbon dioxit) tạo thành Mg(HCO3)2 (Magie bicarbonat) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl NH4NO2 → 2H2O + N2 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

Phương trình để tạo ra chất MgCO3 (Magie cacbonat) (magnesium carbonate)

K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4 2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2 Mg(HCO3)2 → H2O + MgCO3 + CO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3 CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất Mg(HCO3)2 (Magie bicarbonat) (Magnesium bicarbonate)

H2O + MgCO3 + CO2 → Mg(HCO3)2 Mg(OH)2 + 2CO2 → Mg(HCO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:47:33pm