Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, K2CO3, FeBr3 ra KBr, CO2, FeO(OH)

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , K2CO3 (kali cacbonat) , FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra KBr (kali bromua) , CO2 (Cacbon dioxit) , FeO(OH) (Goethit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2O + 3K2CO3 + 2FeBr36KBr + 3CO2 + 2FeO(OH)

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + FeBr3 => KBr + CO2 + FeO(OH)  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói K2CO3 (kali cacbonat) FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tạo thành KBr (kali bromua) FeO(OH) (Goethit) ,trong điều kiện nhiệt độ đun sôi

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất K2CO3 (kali cacbonat) (potassium carbonate)

2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3 C + 2K2Cr2O7 → 2K2CO3 + 2Cr2O3 + CO2 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2

Phương trình để tạo ra chất FeBr3 (Sắt(III) tribromua) (Iron bromide(FeBr3); Iron(III) tribromide; Tribromoiron(III); Iron bromide)

3Br2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3 3Br2 + 2FeI3 → 3I2 + 2FeBr3 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Phương trình để tạo ra chất KBr (kali bromua) (potassium bromide)

KI + CH3CH(Br)CH2(Br) → KBr + IBr + CH2=CHCH3 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 2KMnO4 + 16HBr → Br2 + 8H2O + 2KBr + 2MnBr2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

2CO + O2 → 2CO2 CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd C + O2 → CO2

Phương trình để tạo ra chất FeO(OH) (Goethit) (Goethite; Iron(III) hydroxide oxide; Iron(III) hydoxideoxide)

NaNO2 + Fe(OH)2 → NaOH + NO + FeO(OH) H2O + 3K2CO3 + 2FeBr3 → 6KBr + 3CO2 + 2FeO(OH) O2 + 4Fe(OH)2 → 2H2O + 4FeO(OH)

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 06:03:48pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(