Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, HCOOC6H5 ra C6H5OH, HCOOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , HCOOC6H5 (phenyl format) ra C6H5OH (Phenol) , HCOOH (Axit formic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2O + HCOOC6H5C6H5OH + HCOOH

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCOOC6H5 => C6H5OH + HCOOH  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói HCOOC6H5 (phenyl format) tạo thành C6H5OH (Phenol) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác H2SO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất HCOOC6H5 (phenyl format) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất C6H5OH (Phenol) (phenol)

H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOH C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất HCOOH (Axit formic) ()

H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOH Ag2O + HCHO → 2Ag + HCOOH HCl + HCOONH4 → NH4Cl + HCOOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:38:00am