Xin vui lòng đợi trong giây lát


H2O + HCOOC6H5C6H5OH + HCOOH
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (dung dịch)
(không màu) (không màu) (không màu)
1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: H2SO4

Cách thực hiện phản ứng

thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường acid.

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Chất bị thủy phân trong môi trường axit

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Glyval),
etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. 5
B. 4
C. 6
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng tạo đơn chất

Trong các phương trình hóa học sau, có mấy phản ứng tạo ra ản phẩm đơn chất?
O2 + C3H6O2 → ;

H2O + HCOOC6H5 → ;

Cl2 + KI →
;
HNO2 + H2NCH2COOH → ;

CH4 + Cl2 →
;
HNO3 + CH3NH2 →
;
FeCl2 + H2O2 + HCl →
;
2SO4 + ZnO →
; ;
CH3COOCH=CH2 →
;
KOH + CO2 → ;


A. 3
B. 5
C. 6
D. 7

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.


Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói HCOOC6H5 (phenyl format) tạo thành C6H5OH (Phenol) ,trong điều kiện nhiệt độ t0 ,trong điều kiện chất xúc tác H2SO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất HCOOC6H5 (phenyl format)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất C6H5OH (Phenol)

H2O + HCOOC6H5 => C6H5OH + HCOOH C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3 NaOH + C6H5COOCH=CH2 => C6H5OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất HCOOH (Axit formic)

H2O + HCOOC6H5 => C6H5OH + HCOOH Ag2O + HCHO => Ag + HCOOH HCl + HCOONH4 => NH4Cl + HCOOH

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D