Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, H2SO4, HO(CH2)2CN ra NH4HSO4, C2H3COOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , H2SO4 (axit sulfuric) , HO(CH2)2CN (3-Hydroxypropionitrile) ra NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat) , C2H3COOH (Axit acrylic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói H2SO4 (axit sulfuric) HO(CH2)2CN (3-Hydroxypropionitrile) tạo thành NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn

Phương trình để tạo ra chất HO(CH2)2CN (3-Hydroxypropionitrile) (Hydracrylonitrile; Glycol cyanohydrin; Ethylene cyanohydrin; beta-Hydroxypropionitrile; 3-Hydroxypropanenitrile; beta-HPN; USAF RH-7; 3-Hydroxypropiononitrile; 2-Cyanoethyl alcohol; 2-Cyanoethanol; 3-Hydroxypropionitrile; beta-Cyanoethanol)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất NH4HSO4 (Amoni hidro sunfat) (Sulfuric acid hydrogen ammonium salt; Ammonium sulfate)

H2SO4 + NH3 → NH4HSO4 10H2O + 5(NH4)2S2O8 → 5H2O2 + 10NH4HSO4 CH3OH + H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOCH3

Phương trình để tạo ra chất C2H3COOH (Axit acrylic) (Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Vinylformic acid; Acroleic acid; RCRA waste number U-008; 2-984; Propenoic acid)

C2H2 + CO + H2O → C2H3COOH H2O + H2SO4 + HO(CH2)2CN → NH4HSO4 + C2H3COOH H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:28:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(