Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2, Sb2O5 ra H2O, Sb

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2 (hidro) , Sb2O5 (Antimony pentoxide) ra H2O (nước) , Sb (Antimon) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2 (hidro) tác dụng vói Sb2O5 (Antimony pentoxide) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 550-600

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2

Phương trình để tạo ra chất Sb2O5 (Antimony pentoxide) ()

5H2O + 2SbCl5 → 10HCl + Sb2O5 H2O + 4HNO3 + 2SbF3 → 4NO2 + 6HF + Sb2O5 5H2O + 2SbF5 → 10HF + Sb2O5

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất Sb (Antimon) (Stibium; C.I.77050; Antimony; Sb)

5H2 + Sb2O5 → 5H2O + 2Sb 2SbH3 → 3H2 + 2Sb 3H2 + Sb2O3 → 3H2O + 2Sb

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:10:03am